Harten 6 is lid van Patienten organisatie Harteraad E-mail : Info@harten-zes.nl Harten 6 staat ingeschreven in het handelregister KvK Den Haag nr. 27334393 Mob - 0630987903
Home Harten 6 Bestuur Organisatie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D Leef  Puur Natuur
Sporten onder Deskundige Begeleiding van een CCU Verpleegkundige  en Sport instructeur Wapperende Vlag “ 1 januari 2009 ” - “ E E N  M IJ L P A A L  10 J A A R  Harten 6 ”

Namens het bestuur van onze vereniging “Harten-Zes”


wens ik u allen, samen met uw dierbaren een fantastisch  en heel sportief jubileum jaar  toe!!! We vieren dit jaar het feit dat wij als

“Harten 6” nu precies 10 jaar bestaan.  Na een bewogen periode bij Hart aktief  waren er zes personen die het voortouw namen om ons los te weken en een nieuwe vereniging/sport-/trim club  te gaan beginnen. “Recreatieve sportvereniging voor

(ex) hartpatiënten Harten 6 Rijswijk”.  Tegenwoordig zijn wij

“Trim Club Harten 6”. De meeste van de toenmalige sporters vonden dat een goed idee en stapten graag over naar

“Harten-Zes”. Alle begin is moeilijk maar met kijken, luisteren, veel praten, proberen en vooral doorzetten kwam alles op zijn pootjes terecht en daar plukken wij nu nog de vruchten van. Ook werd uit Harten 6 een club gevormd die zich het meest bezig houdt met volleybal, genaamd “Haagsche Bluf” met als thuisbasis de van Zweedenzaal in Rijswijk. Als je de foto’s  van toen bekijkt dan gaat alles naar wens en dragen wij thans onze club naar buiten uit met nieuwe shirts.

Druk hier voor het geschreven stuk van Kees Mulder van 10 jaar Harten 6

De shirts

worden uitgedeeld op de tiende jaar vergadering van Harten 6 op 10 januari 2019