Home Harten 6 Bestuur Organisatie Contributie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D

Welkom Bij

Harten 6

Een  sportvereniging voor,

Hart Patiënten

Diabetes Patiënten

Patiënten met COPD

Die bij ons terecht kunnen als hun revalidatie ten einde is dat ze gewoon

verder kunnen gaan om het lichaam In een goede conditie te houden.

Dus iedereen is van Harte Welkom.


Sporten Onder Medische Begeleiding van een  Verpleegkundige En sport instructeur

Site Updated 16-08-2017

|   Dislaimer Contact Sportvereniging Harten 6 Gotland 42 2548WG Den Haag  Telefoon: 0624812292 - 638049114 Mob - 0624812292 Rijswijk Harten 6 is lid van de Hart en Vaatgroep Info@harten-zes.nl

E-mail: Info@harten-zes.nl

  “Hier komt de informatie te staan over de Nieuwe sportaccommodatie van de Gemeente Rijswijk.”


Even de stand van zaken aangaande het nieuw te bouwen sportcomplex.


Op 22 augustus gaat het college van B&W iets vinden van de visie op de locatie zoals wij die verwoord hebben in een zogenaamd collegevoorstel. De raadsleden worden dan geïnformeerd over de visie middels een raads brief. Op donderdag 22 september is de eerstvolgende raad. Zij bepalen dan zelf of het geschreven stuk op de agenda komt.

Mocht het allemaal soepel verlopen dan gaan we verder met de uitwerking van het PVE, het programma van eisen. Door onze gesprekken met jullie weten wij,

Patrick en ik, al wel waar jullie wensen liggen. Mochten jullie behoefte hebben om het voorlopige niet vastgestelde ontwerp in te zien dan kunnen jullie altijd langs komen.


Groeten Frans van der Spek en Willem van Dijk