Home Harten 6 Bestuur Organisatie Contributie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D

Welkom Bij

Harten 6

Een  sportvereniging voor,

Hart Patiënten

Diabetes Patiënten

Patiënten met COPD

Die bij ons terecht kunnen als hun revalidatie ten einde is dat ze gewoon

verder kunnen gaan om het lichaam In een goede conditie te houden.

Dus iedereen is van Harte Welkom.


Sporten Onder Medische Begeleiding van een  Verpleegkundige En sport instructeur

Site Updated 16-08-2017

|   Dislaimer Contact Sportvereniging Harten 6 Gotland 42 2548WG Den Haag  Telefoon: 0624812292 - 638049114 Mob - 0624812292 Rijswijk Harten 6 is lid van de Hart en Vaatgroep Info@harten-zes.nl

E-mail: Info@harten-zes.nl

Op de Girokaart zet je dus het nieuwe nummer en daaronder - in de vakjes Harten 6 en daar weer onder 4e kwartaal enz.enz.. We moeten er allemaal aan om een IBAN nummer op te geven. Je weet wel I(International)B(Bank)A(Account)N(Nummer).            D.w.z het gironummer 5819613 van HartenZes wordt: NL28 INGB 0005819613 te ‘s_Gravenhage