Harten 6 is lid van Patienten organisatie Harteraad E-mail : Info@harten-zes.nl Harten 6 staat ingeschreven in het handelregister KvK Den Haag nr. 27334393 Mob - 0630987903
Home Harten 6 Bestuur Organisatie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D Leef  Puur Natuur
Sporten onder Deskundige Begeleiding van een CCU Verpleegkundige  en Sport instructeur Wapperende Vlag Op de Girokaart zet je dus het nieuwe nummer en daaronder - in de vakjes Harten 6 en daar weer onder 4e kwartaal enz.enz.. We moeten er allemaal aan om een IBAN nummer op te geven. Je weet wel I(International)B(Bank)A(Account)N(Nummer).            D.w.z het gironummer 5819613 van Harten 6 wordt: NL28 INGB 0005819613 te ‘s_Gravenhage