Harten 6 is lid van Patienten organisatie Harteraad E-mail : Info@harten-zes.nl Harten 6 staat ingeschreven in het handelregister KvK Den Haag nr. 27334393 Mob - 0630987903
Home Harten 6 Bestuur Organisatie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D Leef  Puur Natuur
Sporten onder Deskundige Begeleiding van een CCU Verpleegkundige  en Sport instructeur Wapperende Vlag

Voorzitter (Niek van Dam)


Secretaris / Penningmeester (Willem van Dijk) 0630987903

Vervult de functie van  Secretaris / Penningmeester / Ledenadministratie en doet allerlei andere zaken zoals het Bouwen en onderhouden van de website het openen en sluiten van de Altis.

John van Popering,

Bestuurslid.

“Het bestuur van Harten 6”